Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-05_21-52-17 (Itampolo)