Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-05_22-39-00 (Itampolo)