Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-05_22-49-36 (Itampolo)