Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-05_22-52-22 (Itampolo)