Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-05_23-12-44 (Itampolo)