Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-05_23-14-07 (Itampolo)