Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-05_23-21-45 (Itampolo)