Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-05_23-29-39 (Itampolo)