Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-05_23-41-36 (Itampolo)