Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-06_02-31-40 (Itampolo)

terre