Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-06_02-43-06 (Itampolo)