Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-06_03-06-29 (Itampolo)