Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-06_04-28-23 (Itampolo)