Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-06_04-53-59 (Itampolo)