Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2007-01-06_23-53-26 (Itampolo)