Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2017-10-29_16-58-23 (Itampolo)