Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2017-10-29_17-03-28 (Itampolo)