Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2017-10-29_17-20-43 (Itampolo)