Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2017-10-31_07-39-52 (Itampolo)