Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2017-10-31_08-26-36 (Itampolo)