Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2017-10-31_08-34-16 (Itampolo)