Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2017-10-31_08-36-55 (Itampolo)