Return to Itampolo, au pays Vezo, Madagascar

2017-10-31_09-03-24 (Itampolo)