2016-07-15_11-48-05 (J6, Hangkar à Yakrupal)

Horseman – Hangkar, Ladakh, Inde